www.separatum.lt

Bendrosios nuostatos

 

 1. Pateikdamas užklausą www.separatum.lt (Tinklapis), asmuo visiškai ir be išlygų sutinka su Bendrosiomis nuostatomis. Išimtys yra derinamos individualiai su Tinklapio administratoriais, jas patvirtinant el. laišku. Asmens sutikimas su šiomis nuostatomis atitinka tarp kliento ir Tinklapio konsultantų sudarytą rašytinę paslaugų teikimo sutartį.
 2. Konsultantai – teisininkai, susipažinę su užklausoje nurodyta informacija, su klientu susisieks telefonu. Į užklausas atsakoma darbo dienomis:
 • jei užklausa yra pateikta iki 12:00, Tinklapio konsultantai su klientu susisieks 13:00-13:30;
 • jei užklausa yra pateikta nuo 12:00 iki 18:00, Tinklapio konsultantai su klientu susisieks 18:30-19:00.
 1. Pirmasis pokalbis telefonu (Tinklapio konsultantams Jums paskambinus aukščiau nurodytu metu) yra nemokamas. Jo trukmė – iki 10 minučių. Vėlesni skambučiai gali būti apmokestinami pagal Tinklapio konsultantų ir kliento susitarimą.
 2. Pirmojo pokalbio metu:
 • atsakoma į kilusius klausimus dėl iškilusios problemos sprendimo;
 • išsiaiškinama, kokie duomenys reikalingi sprendžiant iškilusią problemą ir kaip šiuos duomenis gauti.
 1. Po pirmojo pokalbio telefonu Tinklapio konsultantai pateiks klientui preliminarią paslaugų teikimo ir dokumentų parengimo kainą. Nesutinkant su pasiūlyta kaina, klientas gali pasiūlymo atsisakyti.
 2. Paslaugas teikiame Lietuvoje ir užsienio šalyse gyvenantiems asmenims. Visos paslaugos suteikiamos nuotoliniu būdu.
 3. Tinklapio konsultantai užtikrina visišką kliento pateiktos informacijos konfidencialumą ir dokumentų saugumą, vadovaudamiesi kliento interesais ir poreikiais. Tinklapio konsultantai teikia konsultavimo ir dokumentų parengimo paslaugas. Tinklapio konsultantai neteikia atstovavimo teismuose paslaugų.
 4. Dokumentai paruošiami per 2–4 darbo dienas (arba, esant kliento ir Tinklapio konsultantų susitarimui, per ilgesnį terminą). Garantuojami kokybiški ir teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai.
 5. Tinklapio konsultantai įsipareigoja nemokamai atlikti parengtų dokumentų korekcijas bei papildymus pagal kliento pageidavimus (jeigu tokie pageidavimai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir profesionalius teisinių paslaugų teikimo standartus).
 6. Tinklapio konsultantai ir administratoriai gali nutraukti su klientu sudarytą susitarimą, jeigu klientas elgiasi destruktyviai, trukdo teikti paslaugas, už jas neatsiskaito arba kaip nors kitaip pažeidžia šias nuostatas arba bendruosius etikos standartus.
 7. Visi ginčai ir nesutarimai tarp kliento ir Tinklapio konsultantų bei administratorių turi būti sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Jų neišsprendus per 6 mėnesių laikotarpį, ginčus sprendžia Lietuvos Respublikos teismas pagal Tinklapio administratorių buveinės registracijos vietą.
 8. Savo klausimus, pretenzijas ir pageidavimus klientai gali teikti el. paštu uzklausos.uzklausos@gmail.com.