www.separatum.lt

PRIVATUMO POLITIKA

Pateikdamas užklausą www.separatum.lt (Tinklapis), asmuo (Jūs) sutinka su šia privatumo politika (Privatumo politika), kurios nuostatos taikomos Jums pateikus savo asmens duomenis naudojantis Tinklapiu.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB Separatum, juridinio asmens kodas 305673039, registruotos buveinės adresas Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

  • siekiant susisiekti su Jumis;
  • vykdant teisinių paslaugų Jums teikimą.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Aukščiau nurodytais tikslais galime tvarkyti šių kategorijų asmens duomenis:

  • asmens duomenis, kurie yra reikalingi, siekiant suteikti Jums teisines paslaugas (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys);
  • kitus asmens duomenis, kurie yra reikalingi teikiant Jums teisines paslaugas.

Kokiu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome, siekiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, t. y. sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.

Kaip ir kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome laikantis visų reikalingų priemonių, kad būtų užtikrintas tinkamas ir teisės aktus atitinkantis Jūsų asmens duomenų tvarkymas.

Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Jūsų Asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Tinklapio teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Kam gali būti perduodami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiame teikiant Jums teisines paslaugas.

Kokios Jūsų teisės? 

Jūs turite šias, su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusias, teises, t. y. teisę:

  • reikalauti susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
  • reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;
  • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei tam egzistuoja teisėtas pagrindas;
  • reikalauti, jei tai nepažeidžia Tinklapio teisių, sunaikinti (ištrinti) Jūsų asmens duomenis;
  • pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.